Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Seramik Ürünleri

Seramik Ürünlerimiz
 

Merkez bu çalışmaları yaparken; "Çanakkale Seramikçiliği" hakkında bilgi veren kitap, makale, rapor, gazete yazısı, broşür, katalog gibi yayınları, filmleri varsa resim ve diaları,ses bantlarını ve benzeri tüm görsel ve işitsel malzemeleri toplar,araştırır ve değerlendirir. Merkezimiz Çanakkale Seramik Sanatı’nın gelişimini dört bölümde incelemektedir.
 

1-Osmanlı Öncesi Dönem
2-Osmanlı Dönemi
3-Cumhuriyet Dönemi
4-Endüstriyel Seramik Dönemi
 

Merkez bu araştırmaları yanında ,aynı konularda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarıyla,üniversitelerle,enstitü ve merkezlerle,endüstriyel üretim yapan sanayi kuruluşlarıyla da işbirliği içerisindedir.
 

Yine konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferans,sempozyum,panel,atölye sergi ve benzeri faaliyetlere katılır ve bu tür faaliyetler düzenler,düzenleyenleri teşvik eder.

 

seramik 1

seramik 2

seramik 3

seramik 4

seramik 5