Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Saymanlık

MUSTAFA SOYDOĞAN Sayman 1272
SEMA ÇİFTÇİ Sayman Yardımcısı 2215
SEVDA MAHMUTOĞLU Defterdarlık Uzmanı 2758
GÜLSÜM AŞIK V.H.K.İ. 2758
ARZU KOCAMAN V.H.K.İ. 2758
AHMET FERİT TEMURLENK V.H.K.İ. 2425
SONGÜL KAPLAN ÇAKAR V.H.K.İ. 2425