Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Saymanlık

SONER AYBARS Sayman 1272
MUSTAFA NACİ ÇELİK Sayman Yardımcısı 2215
SEVDA MAHMUTOĞLU Defterdarlık Uzmanı 2758
BAHRİYE AYBARS Defterdarlık Uzmanı 1070
ARZU KOCAMAN V.H.K.İ. 1070
AHMET FERİT TEMURLENK V.H.K.İ. 2425
LALE ŞAHİN V.H.K.İ. 2425
TACETTİN ÇETİN  V.H.K.İ. 2425