Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Misyon - Vizyon

Misyonumuz
 

Kanun ve mevzuata hakim, kaliteli, güvenilir, doğruluk, açıklık, mali saydamlık ve etik değerlere sahip, hesap verme sorumluluğu gelişmiş, geleceğe yönelik, çağdaş ,yenilikçi ve milli değerlerine sahip çıkan çalışma arenasında yerini alan bir birim olmak..


Vizyonumuz
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, Üniversitemizin gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun olarak, akılcı, tutarlı eylemler ve geleceğe yönelik tahminlerle analizini yaparak, mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek,verimli ve etkin planlamalar yapmak, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.