Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Görev Tanımları

UNVAN

ADI SOYADI

GÖREVİ

Döner Sermaye İşletmesi Müdür V.

 

Bülent KAYA

İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yönetmek,

Personelin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

İşletme Müdürü aynı zamanda Gerçekleştirme Görevlisidir.

Şef V.

Senem Ezgi YILMAZ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

Gelen- giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak,

Mal ve hizmet alımı ihale işlemlerini hazırlamak, Web sitesi güncellemek, 

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet Ali OĞUZ

Müdürlük personelinin maaş ödemelerini hazırlamak ve saymanlığa sunmak,

Müdürlük personeli özlük işlerinin takibi,

Vergi, hazine ve BAP ödemelerini hazırlayıp saymanlığa sunmak,

Hukuk ile ilgili yazışmaların takibi,

Birim arşiv işlerini yürütmek,

Bilgisayar İşletmeni

Sevil KILIÇ

Müdürlüğümüze bağlı birimlerin ihtiyaç duydukları mal, malzeme ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

Tahakkuk işlemlerini yapmak,

Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri için ihtiyaç duyulan taşınır işlemlerini yerine getirmek,

Daimi İşçi

Gizem EKİCİ

İş/proje/danışmanlık hizmeti konularında protokol hazırlanma sürecinde yardımcı olmak,

Protokol kapsamında ilgili Öğretim Görevlilerine katkı payı ödemesini hazırlamak,

Protokol süreçlerinin takibi,

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Kararlarını hazırlamak,

Daimi İşçi

Burcu TERZİOĞLU AKAY

Üniversite içi ve dışı yazışmaları usulüne uygun yapmak,

Günlük banka ekstrelerini muhasebeleştirmek,

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından verilen hizmet ve ürünlerle elde edilen gelirlerin faturalandırılması,

Daimi İşçi

Tuğçe USLAN

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından verilen hizmet ve ürünlerle elde edilen gelirlerin faturalandırılması,

Fatura takibi,

Birim arşiv işlerini yürütmek,

Bilgisayar İşletmeni

Deniz EVRİM ÖZKURT

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı Satış Galerisinde sayman mutemedi işlemlerini yürütmek,

Satış galerisinde yer alan ürünler hakkında bilgilendirme yapmak,

Stok kontrolünü sağlamak,

Daimi İşçi

Nazife CAN

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde üretilen ürünlerin satışını yapmak,

Satış galerisinde yer alan ürünler hakkında bilgilendirme yapmak,

Stok kontrolünü sağlamak,

Şoför

Ferudun BAYSAL

Üretilen ürünlerin satış galerisine teslimatını yapmak,

Müdürlüğümüze ait aracın kullanımı,

Daimi İşçi

Hakan YELEŞ

Grafik tasarım çalışmalarını yürütmek,

Basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, şekil, tablo, grafik, resim vb. oluşturmak,

Tasarımı yapılan işleri baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek, 

Atölyedeki alet ve edevatın tertip ve düzenini sağlamak,

Daimi İşçi

Aytaç ARDA

Üniversitemizin faaliyetleri kapsamında kullanılacak tasarımı hazırlanmış materyallerin baskısını yapmak,

Baskı alanındaki yenilikleri takip etmek ve uygulamak,

Tasarımı hazırlanmış olan işlerin baskı öncesi aşamasını kontrol etmek,

Matbaa biriminde bulunan Ofset makinelerini kullanmak,

Atölyedeki alet ve edevatın tertip ve düzenini sağlamak,