Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Laboratuvar

ÇOBİLTUM – BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 

Öncelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale ve çevresine de hizmet verebilecek şekilde, kama değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün ve malzemeleri geliştirmek; araştırmacı bilim insanlarının birbiriyle bağlantılı ve de disiplinler arası çalışmaya olanak sağlayan bilim dallarında çalışma yapmak; yörenin sanayiici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek; merkez olanaklarını kullanarak yüksek lisans / doktora öğrencilerini bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek ve yetiştirmektir.
 

lab 1

lab 2

lab 3

lab 4

lab 5

lab 6

lab 7NANOMATERYAL VE NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ANALİZ LABORATUARI

2010 yılından itibaren gelişerek çok çeşitli analizleri yapmaktadır. Numunelerin termal, partikül boyutu, yük, yüzey alanı ve gözenekliliği, metal miktarı, kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır.
 

lab 8

lab 9

lab 10

lab 11YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI

ÇOMÜ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince 01.12.2006 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar izin belgesine sahiptir. 

Laboratuvarımızda yapılan deneyler aşağıda belirtilmiştir. 

- Taze Beton Deneyleri 
- Sertleşmiş Beton Deneyleri 
- Betonarme için Donatı Çeliği Deneyleri 
- Beton Agregası Deneyleri 
- Zemin Deneyleri 
 

lab 12

lab 13

lab 14

lab 15

lab 16

lab 17

lab 18

lab 19

lab 20

lab 21

lab 222

lab 23BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ ANALİZ LABORATUVARI

Yüksekokulumuz süt ve ürünleri analiz laboratuvarında süt ve çeşitli süt ürünlerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Çiğ sütte toplam kuru madde, yağ, protein, laktoz, yağsız kuru madde, donma noktası analizleri Mıd Infraed Spectrometry ve somatik hücre sayısı analizleri ise flowcytometry yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında yoğurt, peynir, krema ve tereyağı analizleri de yapılabilmektedir.
 

lab 24

lab 25

lab 26