Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Fiyat Listesi

Fiyat Listemiz
 

 

NANOMATERYAL VE NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ


 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz  
Parçacık boyutu analiz cihazı Yaş ve Kuru analiz(20 nm – 2 mm)  
Parçacık boyutu analiz cihazı Zeta Potansiyel Ölçümü  
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Analiz  
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 1 saat 80 TL/Numune
1-3 saat 100TL/Numune
1-3 saat 120 TL/Numune
7-15 saat 140 TL/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Çok Noktalı BET analizi 100 TL/Numune
Çok Noktalı BET analizi + Gözenek boyutu 180 TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu 200 TL/Numune


Analiz bedelleri KDV hariç verilmiştir.
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri Nanomateryal ve Nanoteknoloji Araştırma Laboratuarı tarafından ayrıca belirlenir.
Analiz Bedellerinde Uygulanacak İndirimler
 

ÇOMÜ %50
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ %30
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ %20
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI %20

 

 

ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

SEM ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
FE-SEM 40TL/Adet 60TL/Adet 100TL/Adet
FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) 60TL/Adet 80TL/Adet 120TL/Adet
EDS Haritalama 100TL/Adet 120TL/Adet 200TL/Adet
Au-Pd Kaplama 30TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
C Kaplama 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet

ICP-OES ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
ICP-OES Element Tayini 50TL/Adet 60TL/Adet 80TL/Adet
Civa Tayini 50TL/Adet 70TL/Adet 80TL/Adet
Arsenik Tayini 50TL/Adet 70TL/Adet 80TL/Adet

5 elementten sonra her bir element için ÇOMU personeline 5, diğer üniversite ve kamu personeline 7, özel sektör personeline 10 TL ücret eklenecektir

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) (SIVI)

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
1H (proton) Spektrumu 25TL/Adet 50TL/Adet 75TL/Adet
D2O Exchange Spektrumu 25TL/Adet 50TL/Adet 75TL/Adet
13CNMR (Decoupled) Spektrumu (0-1 Saat) 40TL/Adet 80TL/Adet 120TL/Adet
13CNMR (Decoupled) Spektrumu (1-3 Saat) 50TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet
13CNMR (Decoupled) Spektrumu (3-7 Saat) 70TL/Adet 140TL/Adet 210TL/Adet
13CNMR (Decoupled) Spektrumu (7 Saat Üzeri) 90TL/Adet 180TL/Adet 270TL/Adet
APT Spektrumu 40TL/Adet 80TL/Adet 120TL/Adet
19F Spektrumu 35TL/Adet 70TL/Adet 105TL/Adet
13CNMR (Decoupled) Spektrumu (Haftasonu) 200TL/Adet 400TL/Adet 600TL/Adet
COSY - 2D Spektrumu 40TL/Adet 80TL/Adet 120TL/Adet
NOESEY - 2D Spektrumu 50TL/Adet 100TL/Adet 120TL/Adet
DEPT Spektrumu 40TL/Adet 80TL/Adet 120TL/Adet
31P Spektrumu 45TL/Adet 90TL/Adet 135TL/Adet
HMBC - 2D Spektrumu 60TL/Adet 120TL/Adet 180TL/Adet
HMQC - 2D Spektrumu 60TL/Adet 120TL/Adet 180TL/Adet
  • Fiyatlar numune başına olarak verilen değerlerdir.
  • NMR tüpünde hazır getirilmeyen numuneler için aşağıdaki tabloda verilen çözücü ücreti ilave edilir.
Çözücü Fiyat
DMSO-d6 20 TL
D2O 10 TL
Benzene -d6 15 TL
Choloroform-D 0 TL

 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) (KATI)

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Katı NMR 13CPMAS (0-1 Saat) 80TL/Adet 110TL/Adet 160TL/Adet
Katı NMR 13CPMAS (1-2 Saat) 100TL/Adet 130TL/Adet 180TL/Adet
Katı NMR 13CPMAS (4-8 Saat) 160TL/Adet 280TL/Adet 320TL/Adet
KATI 1H NMR Single Pulse 80TL/Adet 110TL/Adet 160TL/Adet
Katı NMR 13CPMAS (2-4 saat ) 140TL/Adet 175TL/Adet 250TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (2-4 saat) 140TL/Adet 280TL/Adet 420TL/Adet
Katı NMR 13CPMAS (8-16 Saat) 180TL/Adet 360TL/Adet 540TL/Adet
Katı NMR 13CPMAS (16-27 Saat) 210TL/Adet 420TL/Adet 630TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (0-1 saat) 100TL/Adet 200TL/Adet 300TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (1-2 saat) 120TL/Adet 240TL/Adet 360TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (4-8 saat) 160TL/Adet 320TL/Adet 480TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (8-16 saat) 200TL/Adet 400TL/Adet 600TL/Adet
Katı NMR 29SİMAS,27AIMAS (16-27 saat) 230TL/Adet 460TL/Adet 590TL/Adet

*Tüm Katı NMR analizlerinde numune örnek haznesinde kontaminasyona sebep olursa 3000 TL ek ücret alınır.

MİKRODALGA

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Mikrodalga Çözünürleştirme 25TL/Adet 50TL/Adet 60TL/Adet

TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
TEM-120kV 100TL/Numune 150TL/Numune 200TL/Numune
TEM+EDS 150TL/Numune 200TL/Numune 300TL/Numune
Grid Üzerine Numune Kaplama 40TL/Numune 60TL/Numune 80TL/Numune

XRD ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Toz Kırınım Deseni 50TL/Adet 70TL/Adet 100TL/Adet
Kantitatif Analiz 70TL/Adet 100TL/Adet 120TL/Adet
İnce Film Analizi 100TL/Adet 150TL/Adet 250TL/Adet
Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni 200TL/Adet 400TL/Adet 400TL/Adet
  1. Fiyatlar hiçbir ön işlem yapılmaksızın direk cihaza verilecek numuneler içindir. Ön işlemler için ekstra fiyatlandırma yapılacaktır.

SU ANALİZLERİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
pH Tayini 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Filtrasyon ile Askıda katı madde tayini (AKM) 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
Sertlik 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
İletkenlik 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Tuzluluk 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
Alkalinite (CO3, HCO3) 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
Amonyum 35TL/Adet 45TL/Adet 55TL/Adet
Klorür 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
Çözünmüş Oksijen 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Sülfat 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
Kimyasal Oksijen Analizi (KOİ) 50TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet

GC-MS GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Kalitatif Analiz 35TL/Numune 50TL/Numune 100TL/Numune
Kantitaif Analiz 50TL/Numune 75TL/Numune 150TL/Numune
Metot Oluşturma 1000TL/Adet 1250TL/Adet 1500TL/Adet
Yağ Asitleri Kompozisyonu 75TL/Adet 125TL/Adet 150TL/Adet
Yağ Asidi analizi Ön işlem 40TL/Adet 50TL/Adet 60TL/Adet
Amino Asit Analizi 100TL/Adet 150TL/Adet 250TL/Adet
Amino Asit analizi ön işlem 40TL/Adet 50TL/Adet 60TL/Adet
Linoleic Asit Analizi 50TL/Adet TL/ TL/
Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) 1000TL/Adet 1250TL/Adet 1500TL/Adet
Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) 5000TL/Adet 6000TL/Adet 7000TL/Adet

LC-MSMS ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Kütle Taraması (Kalitatif) 25TL/Adet 45TL/Adet 85TL/Adet
Kantitatif Analiz 75TL/Adet 100TL/Adet 125TL/Adet
Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) 1000TL/Adet 1250TL/Adet 1500TL/Adet
Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) 5000TL/Adet 6000TL/Adet 7000TL/Adet

Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için madde başına ÇOMÜ personeli 5 TL, Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları 10 TL, Diğer Kurum ve Kişiler 20 TL'dir. 

GENEL ANALİZLER

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Karbon-Kükürt Tayini 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
Kalori Tayini 30TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet
UV- Visable (Tarama) 10TL/Adet 20TL/Adet 40TL/Adet
Nem 20TL/Numune 30TL/Numune 40TL/Numune
Refraktmetre 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Polarimetre 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Dansitometre 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Kül Analizi 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
Toplam Organik Madde Tayini 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet

KJELDAHL CİHAZI

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Protein Tayini 25TL/Adet 40TL/Adet 50TL/Adet

YÜZEY KARAKTERİZASYONU (BET) ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Tek Nokta Analizi 50TL/Numune 60TL/Numune 80TL/Numune
Çok Nokta Analizi 60TL/Numune 80TL/Numune 120TL/Numune
Çok Nokta + Gözenek Boyutu 90TL/Numune 100TL/Numune 150TL/Numune
Çok Nokta + Mikro Gözenek Boyutu 100TL/Numune 120TL/Numune 150TL/Numune
Degas İşlemi 10TL/Saat 20TL/Saat 30TL/Saat

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
AFM Contact Mode 125TL/Adet 175TL/Adet 225TL/Adet
AFM Noncontact Mode 125TL/Adet 175TL/Adet 225TL/Adet

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Raman Spektrumu 50TL/Adet 75TL/Adet 100TL/Adet
Raman Çalışması 50TL/Adet 75TL/Adet 100TL/Adet

CİHAZ KULLANIM BEDELLERİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Liyofilizatör 2TL/Saat 5TL/Saat 10TL/Saat
Santrifüj 10TL/Saat 15TL/Saat 20TL/Saat
Saf Su 1TL/Litre 2TL/Litre 5TL/Litre
Ultra Saf Su 5TL/Litre 7TL/Litre 10TL/Litre

ARKEOMETRİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
pXRF (5 farklı nokta) 50TL/Adet 100TL/Adet 100TL/Adet
Optik Mikroskop 50TL/Adet TL/ TL/

TGA - DMA ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
TGA Analizi 60TL/Adet 70TL/Adet 80TL/Adet
DMA Analizi 120TL/Adet 130TL/Adet 150TL/Adet

Toprak Laboratuvarı

TOPRAK ÜNİTESİ

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Kapsam 1 - (İşba+ pH + EC + Fosfor + Potasyum + Kireç + T.O.M) 60 TL/Adet
(KDV DAHİL)
60 TL/Adet
​(KDV DAHİL)
60 TL/Adet
​(KDV DAHİL)
Bünye Analizi 21.18TL/Adet 21.18TL/Adet 21.18TL/Adet

Arkeometri Laboratuvarı

Mikrosertlik

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Mikro-sertlik 50TL/Adet 80TL/Adet 100TL/Adet
Mikro-Sertlik Dağılımı 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet

Cihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……

Equipment: Vickers micro-hardness mCihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……

 

Results: All results, including the average value in HV are sent online.easurement tool – Load can be applied.

Süreç: Teknisyen tarafından ekipmanda yer alan mikroskop vasıtasıyla incelenecek malzemeden 5 farklı nokta seçilerek test uygulanır.

Procedure: Technician chooses five different points by microscope to point the indenter. Preferred test load are applied to these points.

Hazırlık: Cihaz, sadece düz yüzeyler üzerinde doğru sonuç vermektedir. Numuneler bu nedenle bir hazırlık aşaması gerektirebilir.

Preparation: The equipment only functions on perfect planar surfaces. Thus sample preparation might be necessary.

Sonuçlar: Tüm değerler ve ortalama değer HV cinsinden sistem üzerinden kullanıcıya iletilir.

Results: All results, including the average value in HV are sent online.

Metalografi Ünitesi

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Metalografi Numune Hazırlama 75TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet
Metalografi Mikroskobunda Fotoğraf Çekimi 25TL/Numune 40TL/Adet 50TL/Numune
Metalografi Mikroskobu ile Haritalandırma (Stitching) 75TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet

Arkeolojik metal objelerden hassas yöntemlerle alınan küçük ebatlı numunelerin mikroskopta içyapılarının incelenmesi için çeşitli hazırlık işlemlerinden geçmesi gerekmektedir. Arkeometri laboratuvarında yer alan metalografi ünitesi mikro-motor ya da sıvı soğutmalı elmas disklerle ile hassas kesim, soğuk ya da sıcak kalıplama, mikron hassasiyetinde taşlama ve parlatma ve dağlama yöntemleri ile numune hazırlık hizmeti vermektedir. Ayrıca hazırlanan numunelerin fotoğrafları ışık mikroskobundaki görüntüleri dijital ortamda kayıt altına alınır. Detaylı inceleme için mikroyapı haritaları hazırlanır.   

Petrografi / İnce Kesit Ünitesi

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
İnce Kesit Hazırlık 50TL/Adet 80TL/Adet 100TL/Adet
Polarize Mikroskopta Fotoğraf Çekimi 25TL/Numune 40TL/Adet 50TL/Numune

Taşınabilir XRF Analizi

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Taşınabilir XRF ile Kimyasal Analiz 50TL/Numune 75TL/Adet 100TL/Numune
Taşınabilir XRF ile Yerinde Kimyasal Analiz 250TL/Adet 800TL/Adet 1000TL/Adet

Vakumlu Masa - Mikro Motor Hizmetleri

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Mikro-motor ile Numune Hazırlık 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet

Kırma - Öğütme - Eleme Ünitesi

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
Çeneli Kırıcı 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Halkalı Değirmen Öğütme 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Elek Testi 10TL/Numune 15TL/Adet 20TL/Numune

İnce Kesit hazırlığı için parça boyutunun küçültülmesi, XRF, XRD, ICP-OES gibi analizler için toz numune hazırlıkları, toz numunelerin tane boyutlarının belirlenmesi işlemleri bu ünitede gerçekleştirilir.