Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 

Üniversitemiz Tüm Fakülte, Meslek Yüksek Okulu ve Merkezlerimizin Eğitim konuları ile ilgili faaliyet gösteren tüm kamu veya özel sektörlere Kurumsal yönetim modeli oluşturma, Organizasyonel mevcut durum analizi, Proje uygulama, Uygulama takibi, İş Analizleri yapılarak İş Tanımlarının çıkartılması, İş süreçlerinin incelenmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi, Ana süreçler ve alt süreçlerin tanımlanması, Organizasyon Geliştirme ve Yeniden yapılanma, İnsan Kaynakları Departmanı Yapılanması, Değişim Yönetimi, İç İletişim Stratejileri ve modelleri, İşgücü verimlilik Projeleri, Kurumsal ve Pozisyonlara özel, Yetkinlikler Analizi, Performas Değerlendirme Modelleri. E- performans. 360 derece performans yönetimi, Memnuniyet araştırmaları; Çalışan, Bayi ve Hizmet alanlar, Tedarikçi, Şirket Birleşmeleri, Mühendislik bilgisi gerektiren konularda teknik bilgi desteği, proje yöneticiliği, araştırma deneme metodları, ARGE faliyetleri vb. konularda danışmanlık hizmeti sağlanabilmektedir