Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Laboratuvarlar İçin Fiyat listesi

Fiyat Listemiz

 

NANOMATERYAL VE NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz  
Parçacık boyutu analiz cihazı Yaş ve Kuru analiz(20 nm – 2 mm)  
Parçacık boyutu analiz cihazı Zeta Potansiyel Ölçümü  
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Analiz  
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 1 saat 80 TL/Numune
1-3 saat 100TL/Numune
1-3 saat 120 TL/Numune
7-15 saat 140 TL/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Çok Noktalı BET analizi 100 TL/Numune
Çok Noktalı BET analizi + Gözenek boyutu 180 TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu 200 TL/Numune


Analiz bedelleri KDV hariç verilmiştir.
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri Nanomateryal ve Nanoteknoloji Araştırma Laboratuarı tarafından ayrıca belirlenir.
Analiz Bedellerinde Uygulanacak İndirimler

 

ÇOMÜ %50
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ %30
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ %20
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI %20


ÇOBİLTUM – BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

ANALİZ ÜCRETLERİ
     
Su-Atıksu Analizleri Ücret (TL)
1 Sıcaklık (oC) 10
2 pH 20
3 Çözünmüş oksijen 20
4 Oksijen doygunluğu 20
5 Klorür iyonu  50
6 Sülfat iyonu 50
7 Amonyum 50
8 Toplam fosfor 50
9 Toplam çözünmüş madde 20
10 Sodyum 20
11 Nitrit 50
12 Nitrat 50
13 Fosfat 50
14 Toplam Sertlik 50
15 Kalıcı Sertlik 50
16 Anyonik Surfektanslar 50
17 Katyonik Surfektanslar 50
18 Brom 50
19 Iyot 50
20 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 80
21 Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) 80
22 Toplam organik karbon 60
23 Yağ ve gres 80
24 Fenolik maddeler 50
25 Civa 150
26 Kadmiyum 20
27 Kurşun 20
28 Arsenik 150
29 Bakır 20
30 Krom (toplam) 20
31 Krom ( Cr+6 ) 50
32 Kobalt 20
33 Nikel 20
34 Çinko 20
35 Siyanür (toplam) 50
36 Florür 50
37 Klor 50
38 Demir 20
39 Mangan 20
40 Bor 20
41 Selenyum 150
42 Baryum 20
43 Alüminyum 20
44 İletkenlik 20
45 Askıda Katı Madde 50
     
  Fueloil ve Atık Yağ Analizleri  
1 Yoğunluk Tayini 40
2 Kükürt Miktarı Tayini 100
3 Viskozite Tayini 60
4 Parlama Noktası Tayini 60
5 Kalorifik Değer Tayini 70
6 Su ve Tortu Tayini 60
7 Su ve Tortu Tayini 50
8 Arsenik 150
9 Kurşun 20
10 Kadmiyum 20
11 Krom 20
     
     
  ICP-OES Analizleri  
1 Civa 150
2 Arsenik 150
3 Selenyum Selenyum
4 Kurşun 20
5 Bakır 20
6 Krom (toplam) 20
7 Kobalt 20
8 Nikel 20
9 Çinko 20
10 Demir 20
11 Mangan 20
12 Bor 20
13 Baryum 20
14 Kadmiyum 20
15 Alüminyum 20
16 Sodyum 20
17 Berilyum 20
18 Kalay 150
19 Bizmunt 20
20 Kalsiyum 20
21 Potasyum 20
22 Magnezyum 20
23 Mangan 20
     
  Mikrodalga ile Çözünürleştirme  
1 Katı veya Sıvı Numunelerde Mikrodalga Yakma 60
     
     
  GC-MS Analizleri  
1 Yağ Asitleri Analizi 100
2 Amino Asit Analizi 250
     
  LC-MS/MS Analizleri  
1 Kantitatif (Tek bileşen) 250
2 Kantitatif (İlave bileşen) 50
3 Pestisitler  ( Madde başına ) 100
4 Pestisitler  ( Grup taraması ) 800
     
     
  Diğer Analizler  
1 Katı ve Sıvı Numunelerde Karbon Miktarı Tayini 100
2 Fiziksel muayene ve kategori belirleme 100
3 GC-MS Kalitatif 100
4 GC-MS Kantitatif 150
5 GC-MS Metot Oluşturma 500
     
     
  Grup Analizleri  
1 Su Kalitesi Belirleme ( Tüm Su parametreleri ) 1.000
2 Fuel-Oil Kalitesi Belirleme ( Tüm Parametreler ve Ön işlem) 500
3 Yağ-Atık Yağ Kalitesi Belirleme ( Tüm Parametreler) 600
4 Toprakta Tüm Metal-Ağır Metal Analizleri ( Ön İşlem Dahil) 600
     

 

AÇIKLAMALAR :

  • Yukarıda verilen fiyatlara KDV dahil değildir.
  • Yukarıda belirtilen fiyatlar tek bir numune için geçerlidir.
  • Kamu Kurum ve Kuruşlarına %20 indirim uygulanır.
  • ÇOMÜ ve diğer Üniversite personeline %50 İndirim uygulanır.
  • Tüm analizler için, "Acil Analiz Talepleri"nde analizler 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir ve analiz fiyatları %50 artırılarak uygulanır.

     

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ
 

ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ
ANALİZ ADI METOT ÜCRETİ
Toplam Kuru Madde Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Yağ Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Protein Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Laktoz Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Donma Noktası Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Yağsız Kuru Madde Mıd Infared Spektrometry 3.00 TL
Somatik Hücre Sayımı Flow Cytometry 3.00 TL
Antibiyotik Kalıntısı Test Kiti 10.00 TL
     
     

 

YOĞURT ANALİZLERİ
     
ANALİZ ADI METOT ÜCRETİ
Yağ Tayini Gerber Metodu 15.00 TL
Asitlik Soxhlet Henkel 10.00 TL
Kurumadde Gravimetrik 10.00 TL

 

     
PEYNİR ANALİZLERİ
ANALİZ ADI METOT ÜCRETİ
Yağ Tayini Gerber Metodu 20.00 TL
Asitlik Soxhlet Henkel 15.00 TL
Kurumadde Gravimetrik 15.00 TL
Tuz Tayini Mohr Yöntemi 20.00 TL

 

KREMA ANALİZLERİ
ANALİZ ADI METOT ÜCRETİ
Yağ Tayini Gerber Metodu 20.00 TL
Asitlik Soxhlet Henkel 15.00 TL


 

AYRAN ANALİZLERİ
ANALİZ ADI METOT ÜCRETİ
Yağ Tayini Gerber Metodu 15.00 TL
Asitlik Soxhlet Henkel 10.00 TL
Tuz Mohr Yöntemi 20.00 TL