Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Küçükbaş Hayvan Satışı

Üniversitemiz TETAM Küçükbaş Hayvancılık biriminde yetiştirilen hayvanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ile 27.06.2016 tarihinde saat:10.00 da TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü girişi eski askeriye) satışı gerçekleştirilecektir.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ İLANI

 

1- Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi (TETAM) Keçicilik Biriminde yetiştirilmekte olan hayvanlardan, 31 erkek kuzu. 33 erkek oğlak ve 24 dişi oğlak satışa sunulacaktır. Adı geçen hayvanlar 27.06.2016 tarih ve saat:10.00’da TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü eski askeriye) pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

2- Teklifler, satış günü 27.06.2016 tarihinde satış komisyonu tarafından değerlendirilerek isteklilerin huzurunda karara bağlanacaktır.

3- İsteklilerin satış gün ve saatinde bildirilen yerde bulunmaları satışa katılma şartı için yeterlidir.

4- İş bu satışın muhammen bedelleri her bir hayvan için listelenmiştir.

5- Satışın üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün adı geçen yerde oluşturulan Döner Sermaye İşletme Veznesine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.

6- Satış konusu mal, en yüksek bedel teklif eden isteklinin üzerinde kalır.

7- Komisyon keçilerin satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Muhammen bedeli her bir hayvan için müdürlüğümüz veznesine ödemesi peşin olarak yapıldığı andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir. Ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana gelebilecek her türlü zarardan ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

9- Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale Mahkemelerince çözümlenir.

Fiyat listesi ekte yer almaktadır.

Ekler

Fiyat listesi.docx