Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Damızlık Fazlası "Damızlık Nitelikli" Hayvan Satışı

Üniversitemiz Tarımsal ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TETAM) Küçükbaş Hayvancılık Birimindeki damızlık fazlası "damızlık nitelikli" hayvanların 02.08.2017 tarihinde saat 10:00'da TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü girişi) pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

- Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi (TETAM) Küçükbaş Hayvancılık Biriminde damızlık fazlası “damızlık nitelikli” hayvanlardan, 23 erkek kuzu, 2 dişi kuzu, 38 erkek oğlak ve 5 dişi oğlak satışa sunulacaktır. Adı geçen hayvanlar 02.08.2017 tarih ve saat:10.00’da TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü eski askeriye) pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

- Teklifler, satış günü 02.08.2017 tarihinde satış komisyonu tarafından değerlendirilerek isteklilerin huzurunda karara bağlanacaktır.

- İsteklilerin satış gün ve saatinde bildirilen yerde bulunmaları satışa katılma şartı için yeterlidir.

- İş bu satışın muhammen bedelleri her bir hayvan için listelenmiştir.

- Satışın üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün adı geçen yerde oluşturulan Döner Sermaye İşletme Veznesine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.

- Satış konusu mal, en yüksek bedel teklif eden isteklinin üzerinde kalır.

- Komisyon keçilerin satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

- Muhammen bedeli her bir hayvan için müdürlüğümüz veznesine ödemesi peşin olarak yapıldığı andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir. Ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana gelebilecek her türlü zarardan ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

- Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale Mahkemelerince çözümlenir.

 

 

DOĞUM TARİHİ

KUZU NO

KÜPE NO

CİNSİYET

DOĞUM TİPİ

DOĞUM AĞIRLIĞI

GÜNLÜK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI

FİYATI

NİTELİK

24.1.2017

1720

TR172487140

DİŞİ

İKİZ

4,070

184

700

Kasaplık

14.2.2017

1776

TR172487141

DİŞİ

İKİZ

3,270

169

550

Kasaplık

9.1.2017

1701

TR172487127

ERKEK

TEK

4,840

285

1600

Damızlık

14.1.2017

1704

TR172487126

ERKEK

İKİZ

3,200

235

1300

Damızlık

16.1.2017

1706

TR172487132

ERKEK

İKİZ

4,260

250

900

Kasaplık

16.1.2017

1708

TR172487133

ERKEK

İKİZ

3,910

214

800

Kasaplık

18.1.2017

1709

TR172487123

ERKEK

İKİZ

3,870

213

1200

Damızlık

18.1.2017

1710

TR172486993

ERKEK

İKİZ

4,190

284

1000

Kasaplık

20.1.2017

1716

TR172487120

ERKEK

İKİZ

4,540

192

1000

Damızlık

24.1.2017

1718

TR172487109

ERKEK

İKİZ

3,600

222

1150

Damızlık

24.1.2017

1721

TR172487125

ERKEK

İKİZ

4,520

206

1100

Damızlık

27.1.2017

1731

TR172487106

ERKEK

İKİZ

4,810

281

1400

Damızlık

27.1.2017

1732

TR172486998

ERKEK

İKİZ

4,740

298

1500

Damızlık

28.1.2017

1733

TR172486999

ERKEK

TEK

3,470

214

750

Kasaplık

28.1.2017

1734

TR172486992

ERKEK

İKİZ

3,600

178

900

Damızlık

29.1.2017

1737

TR172487116

ERKEK

İKİZ

4,050

184

1000

Damızlık

31.1.2017

1746

TR172487128

ERKEK

İKİZ

3,700

249

800

Kasaplık

31.1.2017

1749

TR172487129

ERKEK

TEK

5,600

223

700

Kasaplık

1.2.2017

1750

TR172486994

ERKEK

İKİZ

4,590

236

1200

Damızlık

3.2.2017

1753

TR172487105

ERKEK

ÜÇÜZ

3,360

220

1100

Damızlık

3.2.2017

1756

TR172487112

ERKEK

İKİZ

4,540

190

1000

Damızlık

5.2.2017

1766

TR172487111

ERKEK

TEK

5,580

206

1100

Damızlık

5.2.2017

1767

TR172487110

ERKEK

TEK

6,480

226

1200

Damızlık

14.2.2017

1777

TR172487121

ERKEK

İKİZ

2,850

156

500

Kasaplık

23.2.2017

1783

TR172487113

ERKEK

TEK

4,240

206

900

Damızlık

 

Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık ve damızlık değerleri dikkate alınmıştır.

 

DOĞUM TARİHİ

OĞLAK NO

KÜPE NO

CİNSİYET

DOĞUM TİPİ

DOĞUM AĞIRLIĞI

FİYATI

NİTELİĞİ

4.2.2017

1716

TR172487072

DİŞİ

TEK

3,480

800

Damızlık

5.2.2017

1722

TR172487082

DİŞİ

İKİZ

2,730

600

Damızlık

6.2.2017

1729

TR172487074

DİŞİ

TEK

4,520

800

Damızlık

16.2.2017

1773

TR172487092

DİŞİ

İKİZ

2.850

250

Kasaplık

24.2.2017

1781

TR172487084

DİŞİ

İKİZ

4,100

200

Kasaplık

1.2.2017

1705

TR172487188

ERKEK

İKİZ

3,050

850

Damızlık

2.2.2017

1708

TR172487181

ERKEK

İKİZ

3,340

850

Damızlık

3.2.2017

1710

TR172487183

ERKEK

TEK

3,410

650

Damızlık

3.2.2017

1712

TR172487174

ERKEK

İKİZ

3,130

950

Damızlık

3.2.2017

1713

TR172487186

ERKEK

İKİZ

3,300

700

Damızlık

4.2.2017

1714

TR172487194

ERKEK

İKİZ

3,930

950

Damızlık

4.2.2017

1715

TR172487193

ERKEK

İKİZ

3,820

950

Damızlık

4.2.2017

1718

TR172487190

ERKEK

İKİZ

1,830

650

Damızlık

5.2.2017

1720

TR172487191

ERKEK

İKİZ

3,280

750

Damızlık

5.2.2017

1721

TR172487065

ERKEK

TEK

4,210

900

Damızlık

5.2.2017

1724

TR172487168

ERKEK

TEK

3,800

650

Damızlık

5.2.2017

1725

TR172487192

ERKEK

İKİZ

2,890

750

Damızlık

5.2.2017

1726

TR172487068

ERKEK

İKİZ

2,490

550

Damızlık

6.2.2017

1730

TR172487182

ERKEK

TEK

4,080

950

Damızlık

6.2.2017

1731

TR172487169

ERKEK

TEK

3,600

850

Damızlık

7.2.2017

1732

TR172487178

ERKEK

İKİZ

3,720

550

Damızlık

7.2.2017

1733

TR172487170

ERKEK

İKİZ

4,020

1000

Damızlık

7.2.2017

1737

TR172487175

ERKEK

İKİZ

3,800

950

Damızlık

7.2.2017

1738

TR172487196

ERKEK

İKİZ

3,930

950

Damızlık

7.2.2017

1740

TR172487058

ERKEK

İKİZ

2,920

750

Damızlık

8.2.2017

1743

TR172487052

ERKEK

TEK

3,820

950

Damızlık

8.2.2017

1744

TR172487055

ERKEK

İKİZ

4,340

850

Damızlık

8.2.2017

1746

TR172487184

ERKEK

ÜÇÜZ

4,240

850

Damızlık

9.2.2017

1753

TR172487189

ERKEK

TEK

4,210

850

Damızlık

9.2.2017

1755

TR172487053

ERKEK

İKİZ

2,980

600

Damızlık

9.2.2017

1756

TR172487165

ERKEK

TEK

4,350

800

Damızlık

9.2.2017

1757

TR172487171

ERKEK

İKİZ

4,760

900

Damızlık

9.2.2017

1758

TR172487197

ERKEK

İKİZ

3,470

850

Damızlık

10.2.2017

1759

TR172487051

ERKEK

TEK

4,140

800

Damızlık

10.2.2017

1760

TR172487179

ERKEK

TEK

3,700

500

Damızlık

10.2.2017

1761

TR172487066

ERKEK

TEK

3,170

650

Damızlık

12.2.2017

1766

TR172487062

ERKEK

TEK

2,960

800

Damızlık

14.2.2017

1769

TR172487199

ERKEK

İKİZ

3,020

200

Kasaplık

24.2.2017

1779

TR172487057

ERKEK

İKİZ

3,160

650

Damızlık

24.2.2017

1780

TR172487166

ERKEK

İKİZ

4,000

600

Damızlık

24.2.2017

1782

TR172487067

ERKEK

TEK

4,140

600

Damızlık

9.3.2017

1791

TR172487195

ERKEK

TEK

4,490

800

Damızlık

11.3.2017

1792

TR172487185

ERKEK

TEK

3,940

250

Kasaplık

 

Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık ve damızlık değerleri dikkate alınmıştır.